Vaaliteemani

Nämä ovat minulle tärkeitä

Nuori ja elinvoimainen Tampere

Tampere on loistava paikka asua. Olemme Suomen toinen merkittävä metropolialue Helsingin lisäksi ja meidän kasvunäkymämme ovat todella lupaavia. Kaupungissamme on osaamiseltaan huippuluokan yliopisto ja ammattikorkeakoulu, joista valmistuu tulevaisuuden huippuosaajia. Kaupunkimme on selviytynyt ja muuttunut teollisuusvetoisesta "Suomen Mansesterista" länsimaisen palveluyhteiskunnan mallikaupungiksi.

Tehtävänämme onkin siis hyödyntää tämä edunmukainen tilanne kaikin keinoin. Mielestäni paras tapa hyödyntää Tampereen mittaavaa etulyöntiasemaa on sijoittaa nuoriin, yrittäjyyteen ja näihin yhdessä — nuoreen yrittäjyyteen. Itselläni on vahva usko meidän nuorten osaamiseen. Kaikki oman kuntavaalikampanjani työ on tehty 20-vuotiaiden ja nuorempien toimesta. Meistä kyllä löytyy taatusti tulevaisuuden osaaminen. Kyse on vain tämän potentiaalin realisoimisesta.

Monella nuorella olisi varmasti hyviä liikeideoita pienimuotoiselle yrittäjyydelle, mutta mahdollisuus toteuttaa näitä ajatuksia jää puutteelliseksi vähäisen avun vuoksi, sekä myös koska nuorten yrittäjyyttä pidetään epätavallisena. Mielestäni kaupunkimme voisi järjestää palveluita nuorille, joissa ohjeistetaan pienimpienkin askelien ottamisessa yrittäjyyttä kohti, kuten esimerkiksi miten perustetaan toiminimiyritys tai kuinka ylläpitää kirjanpitoa yritystoiminnasta. Jos haluamme ylläpitää suomalaista hyvinvointivaltiota, se tulee nojautumaan uuteen innovaatioon, vientiin ja palveluihin joidenka verotulojen pohjalta hyvinvointivaltio pysyy ehjänä.

Palkkatyöt ja perinteiset kahdeksasta neljään olevat kiinteiden työtuntien työpaikat ovat katoamassa. Tulevaisuudessa yhä useampi meistä tulee olemaan itsenäinen freelanceri, keikkaduunari, pienyrittäjiä tai osa-aikatyöläinen. Meidän kuuluu valmistautua tähän tulevaisuuteen ja valmennuttaa tuleva työvoimamme siihen.

Tampereen lukioissa ja ammattikouluissa voitaisiinkin siis ottaa suurempi panostus yrittäjyyteen ja tarjota kaikissa toisen asteen laitoksissa jonkinlaista valinnaista käytännön opetusta siitä, mitä yrittäjyys on ja miten siihen ryhdytään, valmentaen hyvinvointivaltion tulevat pilarit, meidät nuoret, tulevaisuutta varten.

Ilmastonmuutos ratkaistaan markkinataloudella

Yhteiskuntamme vaatii ilmastotekoja, ei ilmastoveroja. Uskon ihmisen kykyyn ja tahtoon soveltaa ja sopeutua löytäen ratkaisuja haasteisiin, joita tulee meitä vastaan. En usko, että ilmastonmuutos olisi tässä poikkeus. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista ja Tampereen kuuluu kaupunkina ottaa rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Suurimmaksi ongelmaksi näen, kuinka valtakunnallisessa keskustelussa ilmastonmuutos on valjastettu sosialismin välineeksi. Uusiksi veroiksi, säännöiksi ja rajoitteiksi. Vaikka kannatan kulutus- ja päästopohjaista verotusta, näen että me suomalaiset olemme jo nyt suhteettoman suuren verotaakan alla, enkä tukisi mitään uutta verolisäystä ilman vastaavia verokevennyksiä, jotka vähintään jättävät veronmaksajat tasoihin, mieluusti nettovoitolle.

Ratkaisut ilmastonmuutokseen tulevat ensisijaisesti perustumaan innovaatioon ja uuteen teknologiaan. Havainnoidakseni miksi, niin esimerkiksi auto- ja polttoainevero itsessään eivät vähennä päästöjä, joita tulee ajamistamme autoista. Verot saattavat joidenkin väestönosien kohdalla vähentää auton käyttöä taloudellisen pakotteen johdosta vapaan liikkuvuuden hinnalla. Se ei kuitenkaan muuta suuntaan taikka toiseen päästöjä, joita autot päästävät silloin kun niillä ajetaan.

Esimerkiksi taas autoveron poisto ja sähköautojen hankinnan tukeminen todella vähentäisi päästöjämme. Sähköautot kuluttavat selvästi vähemmän ympäristöämme kuin bensakäyttöiset autot. Ihmisille joidenka täytyy käyttää autoa elämiseen, tai joille julkiseen liikenteeseen noujautumisesta olisi mittaavaa haittaa, niin autoilun vaikeuttaminen johtaa vain elämänlaadun heikkenemiseen.

Mielestäni ratkaisut ilmastonmuutokseen eivät löydy ideologiavetoisesta valtuuston päätöksenteosta, jossa pyritään autoilun karkoittamisesta kaupungistamme ja vaikeutetaan kulkevuutta kaupungissamme. Uskon että paras ratkaisu on tehokkaimman mahdollisen infrastruktuurin järjestämisessä ja yksilöiden valinnanvapauden kunnioittamisessa. Näen että ihmisten tuottavuuden ja vapaan liikkuvuuden ylläpito on ratkaisevammassa asemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Niillä, joilla on jo siihen mahdollisuus, kuuluisi ottaa vastuuta ympäristöstämme ja tulevaisuudestamme ja valita ympäristöystävällinen vaihtoehto liikkuessaan.

Meillä on isossa kaupungissa mahdollisuus antaa tilaa monille ratkaisuille, ilman aatteellista taka-ajatusta. Useita vuosia kestänyt ratikkaprojekti on pian valmiina käyttöön ja tulee ratkaisevasti parantamaan julkista liikennettämme. Vaikka se ei ole talousrealismia ajaa seuraavan valtuustokauden aikana mittaavia uusia projekteja, uskon että ratikkaprojektia tulisi jatkaa ja laajentaa entisestään kattamaan laajemmin myös ympäryskuntiamme.

Tampereen merkittävin rooli kaupunkina on edistää ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tukemalla yrittäjyyttä ja yrityksiä, joidenka liiketoiminta perustuu ympäristövastuulliseen ja innovatiiviseen toimintamalliin. Sen sijaan että hakkaamme yrityksiä alas rajoituksilla ja veroilla, voisimme myös toimia mahdollistavana tekijänä hyödyntäen osaamispääomaamme tukemalla etevimpiä ja parhaita ratkaisuja hyödyttäen talouttamme, sekä myös ilmastoa. Vapaamarkkinatalous ei syy ilmastonmuutokseen, vaan ratkaisu siihen.

Hyvinvoiva kaupunki vaatii hyvinvoivat asukkaat

Tampereella on ongelma, josta täytyy uskaltaa keskustella. Olemme iso kaupunki, joka herättää kiinnostusta myös rikolliselle toiminnalle. Tampereen huumeongelma on herättänyt paljon keskustelua viimeisen parin vuoden aikana. Mielestäni emme ole kaupunkina tehneet tarpeeksi tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Huumekauppa pitää ottaa äärimmäisen tosissaan, sillä se pilaa ihmiselämiä. Jokainen meistä on arvokas ihminen ja yhteiskunnalla ei ole varaa menettää yhtäkään meistä täysin hoidettavissa oleviin ongelmiin. Kaupunkimme huumehoitopalvelut täytyy saada kuntoon ja huumekauppaan pitää suhtautua yhtenä kaupunkimme merkittävistä ongelmista, johon kuuluu puuttua kovalla otteella.

Mielestäni poliittisten päättäjien täytyy uskaltaa puhua myös hankalista ja ikävistä aiheista ja reagoida niihin asianmukaisesti. Huumeomyrkytyskuolemat ovat olleet kasvavassa trendissä valtakunnallisesti ja voi vain miettiä, millaisia seurauksilla altapainavalla koronakriisillä on tilanteeseen.

Meillä täytyy olla kyky tuomita ankarasti vakavien huumeiden välitys ja samalla saada huumeongelmaiset avun piiriin mahdollisimman tehokkaasti. Huumekäytön liveilmiönä kaupunkimme turvallisuus ja ilmapiiri kärsivät, jolloin ongelma koskee aivan kaikkia meistä. Ongelmat täytyy korjata niiden juurilta ja mielestäni kaupunkimme täytyy ottaa huumeongelman ratkaisussa isompi rooli.

Mielenterveyspalvelut kuntoon

On mielestäni täysin käsittämätöntä, että herran vuonna 2021 suomalaisessa hyvinvointivaltiossa jonot mielenterveyspalveluihin voivat olla kuukausien pituisia. Mielenterveysongelmat pitäisi ottaa mitä suurimmalla vakavuudella, sillä ne ovat vähintään yhtä vakavia ja haitallisia yksilölle ja yhteisölle kuin fyysiseen ruumiiseen kohdistuvat terveysongelmat. Valtakunnallisella tasolla, muutosta pitäisi nyt saada aikaan mm. terapiatakuun ja psykoterapiakoulutuksen maksuttomuudella. Kuitenkaan nykyinen Marinin hallitus ei toistaiseksi ole ajanut kumpaakaan ja jää nähtäväksi tuleeko tähän kiperään ongelmaan apua valtakunnallisella tasolla.

Kunnallisella tasolla, mitä me voimme tehdä, on siirtää nykyisiä resurssejamme kohti mielenterveyspalveluita ja pyrkiä siten helpottamaan tilannetta. Pallo on myös pitkälti hallituksella mahdollistavissa keinoissa, joilla varmistetaan että meillä riittää mielenterveysalan osaajia, sekä myös resursseja. Kaikki mitä on tehtävissä kannattaa kuitenkin tehdä, sillä mielenterveysongelmat ovat nyt koronan johdosta mitä ajankohtaisimpia.