Kuntavaalit 2021

Ajankohtaista

Mitkä ihmeen vaalit?

Kuntavaalit! Näissä vaaleissa ratkaistaan, millä kokoonpanolla kunnallis- ja kaupunginvaltuustot tekevät päätöksiä koskien paikallisia kunnallisasioita. Täällä siis päätetään, esimerkiksi rakennuttaako kunta uuden koulurakennuksen vaiko ei, korotetaanko kunnallisveroasi, miten kunnan julkiset palvelut järjestetään ja niin edelleen. Päätöksenteko on valtuustossa sen konkreettisimmalla tasolla ja vaikuttaa suoraan paikalliseen elämään.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta 2021. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26. toukokuuta 2021 ja päättyy tiistaina 8. kesäkuuta 2021.

Miksi minun pitäisi äänestää?

Kuten aiemmassa tekstissäni pohjustin, kunnallisvaaleissa päätöksenteko ja sen merkitys tuodaan kaikista paikallisimmalle tasolla. Päätökset valtuustossa ovat myös hyvin konkreettisia ja niiden vaikutus on suoraa. Jokaisen äänestäjän äänellä on myös suhteessa paljon enemmän merkitystä näissä vaaleissa! Jokaisen äänestäjän äänellä on ratkaiseva merkitys vaalitulokseen ja yleensä valtuustopaikka jää ehdokkailta kymmenlukuisesta äänimäärästä kiinni.

Nuorten ääni kuuluviin!

Nuorilla on ollut historiallisesti vaaleissa heikko äänestyysaktiivisuus. Viime kuntavaaleissa vuonna 2017 nuorten äänestäneiden (18—24-vuotiaiden) äänestysaktiivisuus oli vain 35 prosenttia. Äänestysaktiivisuus oli korkein 65—74-vuotiaiden kesken, joista 75% äänesti. Tämä on edustuksellisen demokratian kannalta valtava ongelma. Kun suhteessa hyvin harva nuori käyttää äänivaltaisuuttaan hyväksi, tämä johtaa suoraan siihen, että nuorten toiveet eivät tule valtuustoissa kuuluviin. Jos me nuoret haluamme meille tärkeistä asioista keskusteltavan ja meitä koskettaviin asioihin liittyen päätöksiä, se vaatii asianmukaista edustusta valtuustoissa. Jos kaikki päätösvalta jätetään huomattavasti vanhemmille ikäpolville, ei kuulu yllättyä kun päätöksentekoa vieroksuttaa nuoria sen vanhanaikaisuudessa.

Martti on todellinen tulevaisuuden tekijä, joka pitää lupauksensa niin politiikassa, kuin muutenkin. Hänen menestyminen Kokoomusnuorissa myös todistaa sen, että osaaminen verkostoitua ja potentiaali tuottaa hyötyä kokonaisuuden kannalta on merkittävä.

Otso Kaihlanen

Valokuvausyrittäjä ja nuorkokoomus aktiivi

Martti on suoraselkäinen ja seisoo vahvasti arvojensa takana. Martista Tampere saisi loistavan kaupunginvaltuutetun.

Elisa Hyvärinen

Toimittaja ja oikeustieteiden ylioppilas

Ystävän luottamuksella paras ehdokas!

Oscar Taipale

Ylioppilas